Tên: Bộ 24 Đề luyện thi Đại học Trắc nghiệm Tiếng Anh [Có Đáp án]
Thể loại: Tài liệu Luyện thi Tiếng Anh

eBook gồm 24 Đề luyện thi Đại học môn Tiếng Anh. Theo cấu trúc của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Ở cuối mỗi đề đều có phần Đáp án nhằm giúp học sinh tự kiểm tra kết quả.
Chúc các bạn thành công trong kì thi TN & ĐH sắp tới.


[DOWNLOAD]
[/DOWNLOAD]