Những tin nổi bật
Khuyến học khuyến tài
  Ngày 02/9/2013, tại Chùa Tây An Cổ Tích Tự Ban Khuyến học khuyến tài Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh - sinh viên học giỏi năm 2013.
 Sáng ngày 02/9/2012 tức ngày 17/7 Nhâm Thìn, Ban khuyến học khuyến tài Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương  Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng con em trong Đạo học giỏi năm 2012.